Должина (Линеарно мерење)

Што имаме?

1. Каде е точката А на линијата?

2. Каде е точката B на линијата?

3. Која е должината на AB?

4. Кликни на B и влечи на лево и десно. Гледај како должината на AB се менува.ВАЖНО: Врати ја точката B да биде 10 или помалку!


Да ја поместиме AB?

5. Кликни на точката A и влечи ја било каде.

Должината на AB не треба да се промени додека ја поместуваш A!

6. Што се променува? Што останува исто?

          


Што имаме сега?

7. СЕГА, каде е точката A?

8. СЕГА каде е точката B?

9. Како можеме да ја најдеме должината на AB?

         

10. Најди ја должината на AB.

      


Да направиме AB!

11. Внеси ја почетната точка A помеѓу 0 и 10.

12. Внеси ја крајната точка B (> A, но <20).

13. Кликни на Внеси.

Почетна точка A:     Крајна точка B:    

14. Која е должината на AB?

         

              

• Прави го ова колку сакаш!

 

ГеоГебра аплетот не може да се вклучи. Ве молиме проверете дали Јава 1.4.2 (или понова) е инсталирана и активирана. (Кликни овде за да инсталираш Јава)

      ЛФС, МК-ВЛ. Направено со ГеоГебра