Numaraların Çizgisi
2. Doğal Numaraları çıkartmak


a. Ölçü: Ölçü Koy, numara çizgisine:
• Yaz numara >=1 ve <=500.

• Sonra tıkla ölçü düğmesine.

   

Uyarı: Birinci numara için ok0(sıfır)'dan  başlıyor, ikinci numara için ok, birinci ok'un sonundan başlıyor.

• Şimdi tıkla Birinci Nunara İçin hazırlanan düğmeye.

   

b.  BİRİNCİ  NUMARA: Tıkla kırmızı kaydır'a  ve kaydır birinci numara'nın değerine kadar.

Bu pzitiv numaradır hem'de birinci numara'dır kırmızı ok yerleşir sağ kıyısına  0 (sıfırdan).

• Şidi tıkla  ikinci Numar için hazırlanan düğmeye.

   

c. İkinci Numar: Tıkla  mavi kaydır'a  ve kaydır katmak istediğin  numara'ya.

Bu pozitiv numara'dır hem'de eklemek için mavi ok'a yerleştir sol'un başındanan kırmızı ok'a kadar.

d. Fark: Fark nedir?
• Tıkla  "Farkı göster'e" numara çizgisini görmeniz için.

   

e. DENKLEM:  Denklemi farkın yazın

• Tıkla Denklemi Göster'e  sonucu konturol etmek için.

   

•Yeniden başlamanız için Reset'e  tıklayın

   

                    

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

     LFS with idea for number line by Megan Yanes and for pseudo-slider by Zen Biker Maniac - Created with GeoGebra