Üçgen Oluşturmak  - YAY #3
Üçgenin Yanı-Açısı-Yanı?

Üçgen  tamamendir eğer 2 "yanını " ve arasındaki açıyı  büyüklüğünü kesin biliyorsak. 1 yanın uzunluğu ve  1 açı kaydıraklar verilmiştir. Hadi üçgeni oluşturalım?

Birinci - amacınızı görmek için hedef düğmesine tıklayın (biraz bekleyin, bazen bir kaç saniye gerekiyiyor).

       

(1) Üçgenin A ya da B  mavi noktalarına tıkla ve çek. Uyarı üçgen her zaman eşleçik üçgen ancak onun  yanları ve açısı değişmez (Kaydırak katmak yasak-  çünkü o yanarını ve açısını değiştirir :) .

(2) Şimdi  D noktasına tıkla ve çek- üçgeni bütün değiştimek için. Çünkü AD yanı'nın uzunluğu gibi sabit olmadığı için bütün uygulayazağız önceki alıştırmayı! öyle çok, çok - şu socderece çok - üçgen mevcutur biz sadece 1yan'ını ve 1açısını hazırlıyoruz.

(3) Sonunda  Reset'e  tıklayın yeniden başlamak için.

       

Başlangıç: Üçgen oluştur, yanı'nın  uzunluğu "a" ve açısı "α" - Başlangıç için önce:

-Segment-Length 'İki nokta arasındaki mesafe' alet simgesini  seçin. Tıkla bir defa dibinden çizmek için ve  A noktas'nı almak için sonra "a" yanın'ın uzunluğunu yaz (kota etmek yasak) hareket etirmek için. Şimdi AB yanı var.

-Angle-Size "Açının verilen derecesini yaz" alet Simgesini seçin. Tıkla B noktasına sonra A noktasına. Sil yazık olanı ve seçin α sağa düşürmek-menü. Açıyı işaretle sonra C noktası görünecek.

-Line-2pt "2 naoktayı bağlayan doğru" alet simgesini seçin. Tıkla A noktasına sonra C noktasına. Şimdi elde etik α açıyı. Dikkat et C noktası değil bizim üçgenin noktası!

Şimdi burada duruyoruz ve aşağıdaki eski yönümüzü yapıyoruz yan için bu uzunluk sabit değilri. Böylece biz onu AC çizgisi'nin üzerinde toparlarlıyoruz.

-Point "Nokta" alet simgesini seçin. Tıklayın AC çizgisi'nin bir yerine ( tıkla A'nın üzerinr açıyı düzeltme için). Dikkat et bu mavi nokta'dır. Bu amaç boş'tur - ama tamamen boş değil, onu canak AC çizgisi boyunca hareket ettirebilırsiniz. Şu üçüncü nokta bizim üçgen'e sabit değil!

 AC'e çizgisini gizlemek için, ve C noktasını gizlemek için. (fare'nin sağ kanadına tıklayın açılan pencereden 'Show object' seçin gizlemek için.)

-segment"İki noktanın arasındaki mesafe" alet simgesnini seçin ve tıkla A ile D sonra'da D ile B noktasına üçgeni tamamlamak için.

Son: YAY'ın arasındaki fark (yanı-açısı-yanı) ve YA o'du üçüncü nokta üçgenin, üçgen tamemen kesinleştiri değil - biliyoruz sadece AC yanında bulunduğunu. O'nun için ikinci yanı'nın lağzım, o'dur bu ikinci Y içinde YAY!

           

 

          
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

     Author: LFS, Created with GeoGebra