Dairenin Birimi Parametri Birimi gibi
1. Dairenin birimini çiz

a. Daire birim'inin standart formülünü biliyoruz x2+y2=1.

  Daire birimi'nin parametri fonksionlarna bakın.

  Parametri  θ'dır.

  X'in-değeri'dir cos(θ) ve Y'un-değeri2dir sin(θ).

  Bu koordinatlar P noktasının'dır.

b. Tıkla ve kaydıran yeşil noktasını çek θ'dan  0° den 360°a kadar (sağ düğme).

  P noktası'nın daire'nin çevresinde döndüğünü göreceksiniz.

  Bu grafikte parametreyi açı olarak ''görebilirsiniz''.

2. Daire birimini anlamak.

1. 0° ile 360° arasında bir açı seçin.

• Seçtiğiniz açının değeri yazın (derece sembölsüz!)
• Sonrada Açı Hazırla düğmesine tıklayın.  

   

2.Hesap makinesini kulanarak, x'i ve y'nu bulun.

• Bu açı'nın cosünüsunü bulun. Sonrada bu değeri aşağıya yazın x=.... 

• Şimdide bu açı'nın  sinüsünü  bulun. Sonrada bu değeri aşağıya yazın y=...

• Hadi kontrol edelim. Tıkla Göster cos(θ) ve Göster sin(θ).

   

3.Bu değerleri kullanarak, hesapla x2+y2. 1 olması lağzım.

• Tıkla hesaplamayı Göster'e.

   

4. Bu demektir ki  (x,y) noktaları daire'nin birimindedir. Neden?

• Dairenin biriminde  P noktasını bul.

• Hadi kontrol edelim. Tıkla Göster P.

   

• yeniden başlamanız için Reset'e tıklayın.

   
                                          

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

      LFS with idea for parametric function by R.B. Lane, idea for pseudo-slider by Zen Biker Maniac.

      Created with GeoGebra