Без пари, за онлајн и офлајн, различни големини (големината на бордот и бројот на држачи)!

Кликне врз сликата за да го користиш геобордот онлајн!

Геоборд
Ниво: 1-8 одделение (Геометрија, Питагорова)
Цел: Виртуален геоборд - без ластици!
Како: Визуелно и интерактивно помагало за геометрија или питагорава теорема.
Формат: Интерактивноста (Java Applet)
Потреби: JavaSun Player
Офлајн: Зипован - 30 фајлови (650 КБ)
Др. јазици: English
Aвтор: Павел Сафронов за MSTE
Прашања? LFS

Поврзани теми:


 Нагоре