Нагоре

Дефиниција: Нека с е кружница со центар О, а А нека е точка на с. Правата t која врви низ А и е нормална на радиусот \overline{ОА} се вика тангентата на кружницата с низ точката А.

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Пример 22 од страна 150    Интерактивност - пробај ти!

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Поврзани теми


 Нагоре