Дефиниција: Четириаголник е 2-димензионална фигура со 4 страни.

Регулатива: Збирот на внатрешните агли на конвексен четириаголник е 360°

Дрво на конвексни четириаголници.

Споредни дефиниции:

Дефиниција: Паралелограм кој не е ниту правоаголник ниту ромб се вика ромбоид.

Дефиниција: Четириаголник кој нема ниту еден пар паралелни страни се вика трапезоид.


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika