Дефиниција: Конвексен многуаголник е многуаголник на кој сите точки од отсечката која ги врзува било кои две точки од многуаголникот лежат во, односно припаѓаат на многуаголникот. (Mногуаголник кој не е конвексен се вика конкавен.)

 

Регулатива: Секој триаголник, паралелограм и трапез е конвексен. (Делтоид кој не е конвексен се вика стрела).

 


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika