Дефиниција: Многуаголник на кој сите страни му се еднакви и сите агли му се еднакви се вика правилен многуаголник.

Интерактивност 1: Правилен многуаголник    Упатсво за интерактивноста

  1. Кликни и влечи го лизгачот n за да се менува бројот на страните.
  2. Кликни и влечи ја точката А за да се менува големината/позицијата на правилниот многуаголник.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Интерактивност 2: Сам прави -Правилен многуаголник    Упатсво за интерактивноста

  1. Кликни на иконот за правилен многуаголник: , па кликни два пати во просторот за цртање (две точки), па во кутијата за дијалог внеси го бројот на страни.
  2. Доколку сакаш да зголемуваш или намалеш должината на страната, кликни на иконата , па кликни и влечи ја било која од двете плави точки А или В.
  3. Доколку сакаш да го менуваш бројот на страните, прави десен-клик врз правилниот многуаголник, избери "Редефинирање", па смени го бројот на крајот на дефиницијата.
  4. Доколку сакаш да избришиш многуаголник, прави десен-клик врз него, па избери "Бришење" од менито.
  5. Доколку сакаш да прекиниш со цртање на многуаголник, притисни ја дирката "Esc".
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

 

Регулативи за правилни многуаголници
  • Правилен многуаголник со 3 страни е рамностран триаголник.
  • Правилен многуаголник со 4 страни е квадрат.

Конвексен и конкавен многуаголник

Многуаголник на кој сите точки од отсечката која ги врзува било кои две точки од многуаголникот лежат во, односно припаѓаат на многуаголникот се вика конвексен многуаголник.

Конкавен многуаголник е многуаголник кој не е конвексен (значи - постојат барем две точки во многуаголник такви што отсечката која ги поврзува овие две точки не лежии сосема во многуаголникот).


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika