Дефиниција: НЗД е или најголем заеднички делител на два или повеќе броеви е најголемиот позитивен број кој е делител на дадените броеви.

YouTube Video

Интерактивност: НЗД на два броеви Упаство за интерактивноста

Упаство: 1. Кликни во полето за внес за а и внеси цел број помеѓу -999 и 999 и удри Enter.

2. Кликни во полето за внес за а и внеси цел број помеѓу -999 и 999 и удри Enter.
3. Избери полиња за избор по вашиот избор.


Поврзани теми:

 


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika