Дефиниција: Неравенството на триаголник гласи дека збирот на должините на било кои две страни е поголем од должината на третата страна.

Интерактивност 1: Неравенство на триаголник   Упаство за интерактивноста

Упаство: Во интерактивноста, кликни и влечи ги лизгачите за страните и тестирај ги неравенките на триаголникот
  • дали постои триаголник со такви страни.
  • каков тип на триаголник се добива (според аглите и според страните)!
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Автор: Давид Травис, прилагодена од ЛФС


Поврзани теми:


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika