Дефиниција: Поминат пат по кружница е должината на лакот на кружница со радиус r опфатена со агол α.

YouTube Video

Интерактивност 1: Поминат пат по кружница Упаство за интерактивноста

Упаство: Во интерактивноста, кликни и влечи ги лизгачите за радиусот и за големината на агол α.
  • Забележете дека секогаш патот (лакот) е еднаков на радиусот подмножен со аголот α(измерен во радијани).
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Регулативи:
  • За конвертирање од степени во радијани, множиме со:   π/180°   (знаците за степени се кратат)
  • За конвертирање од радијани во степени, множиме со:   180°/π   (знакот за степени останува)

Поврзани теми:

 


 Нагоре македонски речник математика makedonski recnik matematika