Труд Материјали
ИКТ во математичкото образование – помали интерактивности и специфични цели
Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А. (Јануари 2008)
Презентирана на 6та Меѓународна конференција за Информатика и информациона технологија (CIIT 2008)
Труд (на македонски)
(Original in English)
   ИнтерАктивноста: Триаголници: Медијани и правоаголни триаголници
Примена на ИКТ во наставата по математика во средното образование
Стојановска Л., Трифунов З. (Октомври 2008)
Презентиран на IV-ти Конгрес на Математичари
Презентација (pps)
Презентација (pdf)
   ИнтерАктивноста: Брод по река: Симулатор

контакт